Крстови на улазима у село

Home  /  О месту  /  Споменици  /  Крстови на улазима у село

Слика лево је улаз од Томашевца, слика десно је улаз од Б. Деспотовца

Слика лево је улаз од Томашевца, слика десно је улаз од Б. Деспотовца

На улазима у село у правцима од Банатског Деспотовца и Орловата, односно Томашевца, налазе се крстови, који су некада обавештавали о уласку у православно насеље.