Анализа бројчаности становника

Home  /  Историја  /  Пописи становништва кроз историју  /  Анализа бројчаности становника

Године 1753. било је насељено 233 породице, а 1775. године досељено је још 240 породица (тј. од рбр. 455 до редног броја 695 закључно. Значи да је Ботош имао 1775. године 233. + 240 породица =473 породице. Од године 1782. потичу најстарији подаци о броју становника у Ботошу. када је било 1756. становника. одн. 1756. православних душа. Године 1773. у Ботошу је било 227 кућа, колико и 1777. , док је 1775. -1778. у месту забележено 460 породица. У селу је 1788. /9 већ било 245 кућа, а две године касније, 1791. само 225. Године 1797. г. Ботош је имао 248 домова и 424 брачна пара. а 1802. /3 године 245 кућа и 460 брачних парова док је 1811. било 252 куће а 269 домаћинстава (фамилија), што значи да свако од њих није имало своју кућу, како у свом раду наводи Срета Пецињачки, из Карловаца историчар, чија је жена Ружа рођ. Николић родом из Ботоша.
Мада нема тачних података како су изгледале граничарске куће, али је највероватније да су биле као и остале по осталим насељима: зидови од плетера и набоја, а кровови од трске и рогоза.
Настарији податак о броју становника потиче из 1782. г. , када је Ботош имао 1756. православних душа. У селу је 1791. било само 1383 становника а 1797. опет 2181становник (923 мушка и 1. 264 женска особа), док је 1802. /3 регистровано 1924 српско-православна житеља. Године 1811. Ботош је имао укупно 2077 становника, не рачунајући 2 одсутне особе са боравком у иностранству и 38 мушких лица из „наследних земаља“ са боравиштем у Ботошу, која нису ни пописана. Од 2077 житеља било их је 1091 мушких (3 свештеника, 2 службеника, 14 занатлија, 478 граничара. 14 беземљаша. што раде код других, 26 инвалида, 89 оних који не служе војску, 460 мушке деце до 14 година и 5 дечака од 15 до 17 година) Од укупно 1091 мушкарца, 558 је било ожењених а 503 неожењена и удова, што практично значи да је нежењених и удових изнад 17 година било свега 38.
Јован Ердељановић је описао да Ботош има 680 кућа. Међутим између два рата и непосредно после ИИ св. рата Ботош је имао 800 кућа. , 102 салаша или одаје а данас ниједан салаш.
Према оријентационом прегледу отада до данас рођено је преко 15. 000 деце, што би статистички могао бити један осредњи град. Били су огромни губици од епидемија колере (1831. , 1836. , 1848. , 1871. ) и бројних других мањих епидемија и обољевања од туберкулозе у току целог прошлог и прве половине овог века, затим шарлаха, дифтерије на пример на крају XИX и још почетком овог века. На прелому XИX у XX век дошло је до доста наглог смањења наталитета („систем 1-2 детета „). Повећао се нелегалан прекид трудноћа. Дошло је до пресељења већег броја становника у градове ради запослења, а последњих 30 година и одлазак у иностранство на „привремен рад“. Све је то доводило и доводи до смањења броја становника у Ботошу. Највећи број становника био је пред други светски рат као и непосредно после тога око 3. 600. Tabela br. Kretanje broja stanovnika , broja domaćinstava i broja stanova (kuća) od 1666. do 1997. godine.
Godina popisa Broj porodica-stanovnika Broj domaćinstava Broj stanova-kuća
1666. 14
1717. 40
1727. 6
1736. /7 14 poreskih obveznika
1739. 12 porodica
1753. 233 porodice naseljene
1775. 240 porodica naseljenih
1782. 1756 stanovnika
1791. 1383 stanovnika
1797. 2181 (923 m. i 1264. ž. )
1802. 1924 stanovnika
1811. 2077 (1091. m. i 936 ž. )
1910. 3170 stanovnika
1921. 3032 stanovnika
1953. 3198 stanovnika
1957. 3190 stanovnika
1960. 3150 stanovnika
1969. 3000 stanovnika
1971. 2839 stanovnika (775 m. i 813 ž. )
1981. 2562 stanovnika (779m. i 837 ž. )
1991. 2441 stanovnik (821m. i 864ž)
Godine 1991. u Botošu je bilo 651 poljoprivredno gazdinstvo.
Nacionalni sastav bio je 1981. na 2. 562 stanovnika Srba 2. 258 Hrvata 8, Mađara 75, Roma 123, Jugoslovena 57, Makedonaca 5, Slovaka 7, Rumuna 16, Albanaca 1.
Nacionalni sastav bio je 1991. na 2. 441 stanovnika Srba 2. 086, Hrvata 8, Muslimana 1, Jugoslovena 61, Albanaca 1, Mađara 74, Roma 135, Rumuna 18, Slovaka 3, Ostalih 15, Neizjašnjenih 16, Nepoznato 23.