Рађање близанаца и тројки

Са др Др Душаном Велисављевим, још као студентом, испитивана је и учесталост рађања близанаца, истополних и разнополних. У Ботошу је у поменутом периоду рођено 124 пара истополних близанаца (64. пара м. и 60 пари ж. ) док је разнополних (мушких и женских) било укупно 94 пара. Укупно је дакле рођено у испитиваном пеиоду 218 пари близанаца (124 пари истополних и 94 пара разнополних). Према томе на 13. 739 новорођенчади рођено је 218 пари близанаца. Утврђено је у свету да се близанци рађају у односу 1: 88 порођаја. Међутим је нађено да су се у Ботошу близанци рађали 1: 63 порођаја, што је прилично чешће. Приметили смо да је и смртност те деце већа, вероватно јер су се пре времена рађали (недоношчад) и тиме излагани и већој опасности због неотпорности. Док се свуда тројке рађају 1: 88 на квадрат. т. ј. на 7. 744 једне тројке, у Ботошу је то било ређе тј. 1 на 13. 739.