Однос полова у Ботошу

Године 1985. публиковали смо овај рад под горњим називом Милорад Велисављев и Душан Велисављев. Пошто је од интереса за Ботош даћемо резимирано овај рад, који је објављен у Нишу у „Ацта медица Медианае“ бр. 5 1986. Рад је урађен за сваку годину појединачно од 1790. -1985. Однос полова утврђен је на 14. 060 новорођенчади и укупно је нађено да је мушки пол у односу на женски био 103, 47 т. ј. да се рађало углавном више мушке деце. Међутим у односу на поједине године тај је однос бивао и друкчији. Иначе је у науци познато да се више зачне мушке него женске деце, 105: 100 и сл. Међутим зна се и то да нешто више умире мушке деце, јер је женски пол јачи пол, иако се обично популарно сматра да је женски пол слабији. До недавно је описано да се преко X хромозома преносе на мушку децу 124 сигурно и 162 недовољно доказана обољења, од чега жене не болују а преносе на мушко потомство (хемофилија, далтонизам т. ј. нераспознавање боја, извесна мишићна обољења, смањење гамаглобулина и бројна друга).