Привреда и инстраструктура

Home  /  О месту  /  Привреда и инстраструктура

ПРИВРЕДА
У свом привредном секрету Ботош садржи велику површину обрадивог земљишта. У Ботошу се налази велика фарма животиња – два велика ботошка имања. Ботошани су одвајкада били познати пољопривредници. Томе сведоче и одлични приноси биљака које се овде узгајају, а то су између осталог: кукуруз, сунцокрет, пшеница, као и кромпир, лук, пасуљ итд. Такође је и сточарство на завидном нивоу, као и воћарство и виноградарство.
Иначе село има велики атар од око 7.000 хектара земље (углавном 1. класе), од чега највише заузимају њиве-оранице, а ту су и ливаде и пашњаци, као и воћњаци и виногради. Мора се напоменути и да су мештани такође познати и као добри аласи, јер прилика Тамиша им омогућава и тај ресурс – и много добрих шарана.

ИНФРАСТРУКТУРА
Инфраструктура:
Основна школа и забавиште: изградња започела 1988.г., а довршена у 2003/04 г. Водоторањ подигнут 2005. г., уз реконструкцију делаводоводне мреже (која је изграђена 1968. г.). Фиксна телефонија: урађена мрежа и постављена дигитална централа капацитета 1.000 бројева (2005. г.); постоје базне станице мобилне телефоније; као и неколико интернет провајдера. Гасификација спроведена 1988. г. Реконструисана јавна расвета у селу 2004. г. Од 2000. г. асфалтиранооко 7 км улица. Започела је изградња фекалне канализације (главног колектора у ул. Гене Торњанског); атмосферску канализацију треба реконструисати. Спортска хала у изградњи; 2005. г. отворен модеранЦентар активности грађана. Урађен нови асфалтни отворени терен за мале спортове. Санирано више канала за одводњавање у атару К.О. Ботош; почело се са насипањем (тврда подлога) атарског пута према Орловату, док је у потпуности санирана депресија према Лукићеву („Дубока долина„).
Комунални објекти:
Депонија смећа не постоји, али постоји одређено место за сакупљање комуналног отпада које се налази западно од насељеног места; изражен је проблем дивљих депонија. Постоје зелена и сточна пијаца(МЗ је израдила пројекат за покривање пијаце, али није могуће добити локацијску дозволу за то, јер се пијаца одржава на делу улице). Сеоско гробље се налази западно од насеља уз само село; оно власнички припада епархији Ботош, дакле, МЗ нема никакве ингеренције на гробљу, иако је по дефиницији заједничко; потребно је израдити катастар гробова и изнаћи решење за његово одржавање, јер (вероватно) због недостатка средстава, СПЦ не може да га уређује. У центру села постоји велики парк, који такође припада епархији Ботош; парк је делимично уређен, захваљујући средствима које је МЗ обезбедила од Покрајинског Секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу у 2005. г. Међутим, након јаких олуја, парк је делом руиниран (има доста поломљеног дрвећа и грана); МЗ плаћа радника који редовно коси и одржава парк. У селу има и јавних зелених површина које се редовно косе и одржавају; уведен је и тзв. зелени појас, где је забрањена испаша и терање стоке. Од спортских терена постоје фудбалско игралиште са свлачионицом, и терен за мале спортове који је прошле године пресвучен асфалтом и продужен.Омладински дом и сала Биоскопа не делују као архитектонска целина са спортском халом, основном школом и забавиштем; уједно, и не одржавају се довољно и доста су руинирани. Зграда у којој се налази месна канцеларија и одељење полиције је реконструисана. Зграда ДВД руинирана, нема средстава за њено одржавање. Ловачки дом и Клуб пензионера у добром стању; а МЗ потражује стару амбулантукоју би претворила у друштвено-користан простор.
Мост преко Тамиша припада ЈП „Дирекција за иозградњу и уређење града Зрењанина„, који се стара о његовом одржавању; пре извесног времена је реконструисан, али постоји бојазан да попусти услед велике фреквенције саобраћаја, нарочито у ситуацијама када велики број тешких камиона пролази кроз Ботош. Устава (брана) на Тамишуизмеђу Ботоша и Томашевца је тзв. Водопривредни објекат, припада ЈВП „Воде Војводине„, које се лоше стара о њој.
Ерозије:
Најчешћи ветрови: кошава (дува из југоисточног правца); северац (током зиме), из правца север или североисток. Непогоде које се све чешће јављају обично долазе из правца запада, и тада ветар достиже и 100 км/ч. Због тога је неопходно урадити ветрозаштитни појас – што је и учињено (делимично) током 2011.г. (правац према Лукићеву, Орловату и Б. Деспотовцу). У последње време знатно су изражене подземне воде у потесу Ливаде и на другим локацијама у атару, а у 2011.г. ће бити ископан нови канал између прве и друге дужи у потесу Ливаде, кој…