Демографија

Home  /  О месту  /  Демографија

Географски положај:
КО Ботош заузима средњеисточни део општине Зрењанин. Део корита реке Тамиш чини границу општине, а место Ботош се налази на раскрсници водотокова реке Тамиш и канала ДТД. Железнички саобраћај не постоји. Друмска веза иде у два правца: преко Банатског Деспотовца ка магистралном путу Зрењанин-Вршац; или ка Томашевцу и Орловату ка магистралном путу Зрењанин-Панчево (постоје и три атарска пута: ка Лукићеву; ка Орловату и ка Златици). Географска ширина: 45,34; географска дужина: 20,65.
Хидрографија:
Ботош се налази поред раскрснице водотокова реке Тамиш и канала ДТД; подаље од села је и канал Шозов, као и Брзава (Терезијин канал), на којој се налази преводница, и којом се може допловити све до Дунава. Зараван на коме се налази село је на високом терену тако да самом месту не прете поплаве.

Микрорељеф и топографија:

Село се налази на лесној тераси уз Тамиш, на котама око 85 м (највиша тачка 86,56 м); с тим што је јужни део села највиши, док је приобаље Тамиша (форланд) на коти 74-75 м, што значи да је село у односу на форланд +13 м. . Површина атара износи 6986 хектара, од чега њиве оранице заузимају 5500 хек., ливаде и пашњаци 463 хек., шуме 70 хек., (све су посечене и нису обновљене), воћњацим и виногради 45 хек. (углавном претворени у оранице), 908 хек. су неплодне површине. Највећи део земљишта је у приватном власништву.

Само село лежи на чернозему, док у атару постоји различит квалитет земље као: карбонатни чернозем, ливадска црница, алувијално заслањено земљиште и карбонантна ливадска црница. Према макросеизмичкој рејонизацији Ботош припада 7° мс сеизмичког интензитета.

Демографски пресек:

Ботош има 2148 становника (по попису од 2002.), који се углавном баве земљорадњом (око 60% становника). Старосна структура: становника са више од 60 г. старости има око 20 %; деце до 18 г. око 18 %; радно способног становништва има око 62 %. Густина насељености: 1500 ст/1квкм.
Здравствена заштита становника је организована преко Дома здравља „др Бошко Вребалов„, у једној смени. Постоји служба опште медицине, стоматолошка и патронажна служба, као и апотека.

demografija