Комасација у К. О. Ботош

Home  /  Комасација у К. О. Ботош

https://www.youtube.com?v=D8WoscAQRsY
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/352126/Sumnjiv-posao-od-milion-evra
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:405155-Zrenjanin-Prevare-sa-zemljistem
https://www.youtube.com?v=UwvpU9HlzFY

http://ilovezrenjanin.com/aktuelno/komasacija-u-botosu-pri-kraju/

Прегледни план путне и каналске мреже се налазе на два линка доле. Први је слика, други је пдф документ (када се отвори страница кликнути на лево дугме Download to your computer)

https://mega.nz/#!KZ1QCBZK!l6prp24lCkBvJdJTd638kD7YFsID8FNaiMkUasOit-8

https://mega.nz/#!rM9VkLKT!L3qtPFYs26tpqrRmL2dJ3YyIJlB4wh91GYmfPXA_DlA

детаљну стару катастраску мапу можете преузети ОВДЕ, десним кликом и миша и на Save As, или сачувај као.

Квалитет земље можете проверити у поседовним листовима или на knweb-u , кликон на линк ОВДЕ

 

ОБЈАВА КОМАСАЦИЈЕ

ponedeljak, 14 april 2014 18:48
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ
Број: 461-1-5/2014-I
Датум: 11.04.2014.г.
Комисија за спровођење комасације у катастарској општини Ботош, град Зрењанин („Службени лист града Зрењанина„, број: 29/13 и 35/13) објављује
О Г Л А С
о извођењу геодетско-техничких радова на комасацији и обнови премера и катастра
непокретности у катастарској општини Ботош, град Зрењанин
Обавештавају се имаоци права на непокретностима и имаоци правног интереса да ће се у времену од 15.04.2014. до 15.01.2015. године вршити утврђивање фактичког стања у поступку комасације у катастарској општини Ботош, град Зрењанин.
Послове утврђивања фактичког стања вршиће Комисија за комасацију која ће радити у просторијама месне заједнице Ботош радним данима у времену од 15 до 20 часова.
Позвана лица дужна су да Комисији за комасацију доставе исправу (уговор, правноснажну судску одлуку, одлуку надлежног органа), на основу које се може утврдити право на непокретности.
Ако се уредно позвано лице не одазове позиву за утврђивање фактичког стања, сматраће се да не оспорава податке уписане у лист непокретности и они ће као такви бити коришћени у поступку утврђивања фактичког стања и расподеле и груписања земљишта.
Ималац права на подручју на коме се врши катастарски премер, дужан је да пре почетка премера, на прописан начин обележи међним белегама граничне тачке парцеле, на подручју грађевинског реона, као и граничне тачке парцеле сталних објеката и вишегодишњих засада (када Комисија за комасацију претходно утврди сталне објекте и вишегодишње засаде који неће мењати свој положај).
Границе катастарских парцела под јавним објектима (путеви, паркови итд.) обележавају (разграничавају) они субјекти који се о њима старају.
Град Зрењанин ће обезбедити потребан број бетонских белега за омеђавање парцела и биће стављене на располагање на договорену локацију у насељу Ботош.
У циљу остварења квалитетног катастарског премера Извођач радова ће вршити за све време трајања припрема обилазак терена, вршити контролу обележавања, давање стручних савета и упутстава у вези обележавања међних тачака парцела и других објеката.
БОТОШ
02.04.2014. године КОМАСАЦИОНА КОМИСИЈА
Председник
Душанка Бабић, дипломирани правник

Након утврђивања катастарског стања уследило је утврђивање класа земље и процењено је ново стање које се доста разликује од класа земље која су досада била утврђена. Слика тадашње процене налази се испод.

mapa kvaliteta zemlje

 

 

 

И ако процедбени разред и класа земље нису исто, посумљало се на рад комисије и комисија је поново изашла на терен. Њихова примедба се највише односила на дубину обрадивог слоја. Слике са поновног мерења се налазе испод овог пасуса (Рупа на слици је дубине 85цм). Комисија је уважила примедбу и креирала нову разредну мапу која је приближна досадашњим класама земље.

uzorkovanje manja

Klase zemlje

Садашње класе земљишта (слика горе)

На следећем састанку је пројектован план путне и каналске мреже.Pregledni plan putne i kanalski mreze_Glavni projekat-15000

Прегледни план путне и каналске мреже се налазе на два линка доле. Први је слика, други је пдф документ (када се отвори страница кликнути на лево дугме Download to your computer)

https://mega.nz/#!KZ1QCBZK!l6prp24lCkBvJdJTd638kD7YFsID8FNaiMkUasOit-8

https://mega.nz/#!rM9VkLKT!L3qtPFYs26tpqrRmL2dJ3YyIJlB4wh91GYmfPXA_DlA

Писана је петиција од стране неколицине власника парцела због брисања пута у блоку 47. на слици испод је лика пређашњег плана.

dve duzi

 

Почели су позиви за расподелу парцела по таблама. На састанцима се добија табела са новим вредностима бодова, са урачунатим умањењем. на слици испод је објашњено.

табелаземлјеобј

 

9.1.2017 године је претстављена мапа предлога плана расподела комасационе масе ванграђевинског реона у К. О. Ботош. Мапа је изложена у просторијама месне заједнице где је заседала комисија. Мапа је дата на увид и тамо ће бити изложена месец дана. У току тим месец дана ће комисија повремено заседати и примати жалбе. Тако да је пожељно посетити просторију м. з. и проверити тренутно стање наделе и распитати се за рад комисије.

У колико нисте у могућности да посетите или желите од куће да проверите мапу, мапу можете преузети на линковима испод (десни клик, сачувати као)

Мапа у ПДФ формату

Мапа за AutoCad програм

Претрагу на мапи вршите по броју вашег исказа. То јест на мапи су ваше парцеле претстављене бројем вашег исказа, када сте били да изразите жељу. Број под којим се води документ.

Уследио је период када се достављају приговори Комисији за комасацију у вези надели парцела. У периоду од 08.08.2017 до 22.02.2017 године приговоре у писаном облику треба доставити на писарници града Зрењанина и у месној заједници Ботош.