Списак првих граничара 1753 године

Home  /  Историја  /  Пописи становништва кроз историју  /  Списак првих граничара 1753 године

Насељавање данашњих становника отпочело је око 1752. године. Располажемо списком првих граничара из 1753. године. који су служили у тзв. земаљској милицији под капетаном:
1. Ђорђем Диочићем (Георге Диотдцхитх). Код новог насељења из северног Баната односно из Потисја, 1775. године, ово се презиме више не јавља, мада налазимо у матичним књигама умрлих да је 20. ИВ 1793. године умро известан Јоцић Мики. Поручник (хаднађ) је био:
2. Јаков Мартић (Јацоб Мартитх) а као придодати (аггрегиерте) спомињу се и:
3. Барјактар Живко Поповић (Сцхивко Поповитх). Нема га 1775. године што би могло да се закључи да је погинуо, умро, одселио се или да се под презименом Барјактаров налазе његови потомци, породице које у Ботошу и данас постоје.
4. стражмештер (командир страже) у штабу капетана Јоцића био је Петар Јовчић (Петер Јовтсцхитх) Нема га у Ботошу 1775. Пописан је Петар Јовин и његов брат Павао Јовин. У спољну стражу припадали су и то:
5. Пиртлага Батлага
6. Синаит (Синаитх) Вујичин (Уитсцхин). Презиме Синаитов постоји, мада не и у Ботошу. и
7. Степхан Бранков, као придружен или придодат (аггрегиерте) налазио се
8. Велисав Двориназ. Мада презиме Велисављев потиче од Велисава, сва је прилика да су Ботошки Велисављеви из Потисја (Беодра. Ново Милошево). Мада су и неки Велисављеви (Томашевац) дошли из Опова. Има их и у Бечкереку Поред овог ужег штаба било је и 7 каплара. (цорпорален) и то
9. Марко Терецки (Тереттзкиј),
10. Јован Ницолин.
11. Нина Марковић (Марковитх)
12. Лука (Луца) Јованов.
13. Мијат Убавић (Миатх Убавитх)
14. Марко Илиасцхев чији се потимци и данас називају Капларски. званићно Илијашев. Ове последње три фамилије постоје и данас у Ботошу. каплари су били
15. Новак Келић. (Новацк Келлитх).
16. Јован Силомшијак (Силомсцхиак) и
17. Мата Убавић (Убавитх). Као придодати (аггрегиерте) написани су следећи војници (солдати):
18. Никола Тешановић (Ницола Тесцхановитх),
19. Филип Дјуркин (Пхилип Ђуркин),
20. Лазар Проданов.
21. Ђока Бошков (Ђока Босцхков), 22. Урош Степанов (Уросцх Степанов).
23. Атанасија Торњански (Аттанасиа Торианскиј) из Торње, села у Поморишју24. Стојан Фортатулов, 25. Пера Маринов,
26. Ђурађ Нотарошев (Јурат Нотаросцхев),
27. Недељко Милићев (Неделко Милитјев),
28. МаксимТерзин (Маxим Терссин),
29. Мија Градић (Миа Градитх),
30. Јоца Мијин (Јотза Мијн),
31. Дјурица Дабић (Јуритза Дабитх, )
32. Марјан Игнић (Мариан Игнин)
33. Сава Убавић (Сава Убавитх)
34. Милета Бојанић (Милета Бојанитх)
35. Милета Лападатов,
36. Јован Момиров,
37. Милован Ђулинац (Милован Дјулиназ)
38. Павле Живанов (Паво Сцхиванов),
39. Живан Станков (Сцхиван Станков),
40. Живко Попов (Сцхивко Попов),
41. Мишко Стојков (Миско Истоков, )
42. Недељко Грујић (Неделко Грујитх).
43. Ђура Бојанић (Дјура Бојанитх)
44. Пера Живков (Пера Сцхивков),
45. Паво Дајић (Паво Даитх)
46. Јован Трипин (ћ) (Јован Триппин),
47. Јанко Јовин (Јанцко Јовин),
48. Паво Габоровић (Паво Габаровитх),
49. Јован Татар,
50. Јован Новаков,
51. Јанко Петров(Јанцко Петров),
52. Тодор Мијин (Тходор Мијн),
53. Симеон Стојков.
54. Сава Белин (Бељин, Бејин),
55. Сава Богданов (из Парауза-Параца на Тамишу -касније Парауснић)
56. Стефан Богданов (Степхан Богданов),
57. Мијат Дјуканов (Миатх Дјуканов)
58. Јован Попов,
59. Петар Васиљев (Петер Васиљев),
60. Мартин Паул (Павлов?)
61. Марко Пиперски (Марко Пиперскиј),
62. Михајло Ђуканов (Дјуканов)
63. Петар Миливојев (Петер Миливојев),
64. Мића Пиперски (Митхја Пиперскy),
65. Сава Бојанин,
66. Михајло Кришан (Михајло Крисцхан),
67. Пера Исаков,
68. Јоца Пиперски (Јосса Пиперскy),
69. Јанко Попов,
70. Паво Узуров (Паво Усуров)
71. Петруц Фортатулов (Петруз Фортатулов),
72. Арса Јованов (Арсса Јованов), абсент=одсутан,
73. Мића Остојин (Митхја Остојн),
74. Паво Дујков (Паво Дуијков),
75. Вуја Станић (Wуја Станитх),
76. Ђордје Степанов (Гјеорге Степанов),
77. Живан Тополски (Сцхиван Тополскy),
78. Јован Брацић (Јован Братзитх),
79. Нинко Колар (Нинко Коллар),
80. Сима Стаменин,
81. Јован Дамин -посе4бна фамилија данас Брацић (Јован Дамит),
82. Риста Шимраков (Риста Сцхимраков),
83. Стојан Јовановић (Стојан Јовановитх)
84. Јелесије Митров (Еллессиа Митров)
85. Паво Лозић (Паво Лосситх),
86. Јован Гришић (Јован Грисцхитх),
87. Живан Копић (Сцхиван Копитх)
88. Јанко Вукадинов (Јанко Вукодинов),
89. Живан Барањша (Сцхиван Барансцха)
90. Паво Марков,
91. Васа Лазицки (Лазић?) (Васса Ласситзкy),
92. Јован Хаднадјев.
93. Аћим Бугарин (Атхим Бугарин)
94. Кузман Гаричин(Гаврчин) (Кусман Гаритсцхин)
95. Михајло Босић (Михајло Босситх)
96. Стефан Дарусов (Степхан Дарусов, абсент)
97. Суба Ромин Ворспан (форшпан-општински кочијаш),
98. Илија Розгуња (Иллyа Россгуња),
99. Веса Бугарин (Wесса Бугарин),
100. Захарије Јанчикин (Сахариа Јантсцхигин),
101. Паво Минисрано (Мандерлок-место на Моришу),
102. Јован Ханц (Јован Хантз),
103. Петар Ханц (Петер Хантз)
104. Димитар Ханц (Хантз). Ова тројица су вероватно немачког порекла
105 Милинко Микић (Милинко Микитх),
106. Рада Комненић (Комненов, Комленов),
107. Јован Весин (Јован Wессин-Весић).
108. Пеја Велић (Пеја Wеллитх),
109. Јанко Лазић (Јанко Лазитх),
110. Јанко Славин (Јанко Сјлавин),
111. Јован Борлић (Јован Борлитх)
112. Марко Субин (суба: тур. официр отуда презиме Субић).
113. Грујица Сремац (Грујза Срематз Геруја) .
114. Милић Стојковић (Милитх Стојковитх) .
115. Димитер Јован-мештер- (месцхтер- мештер. отуда презиме Мештеров-Прданов. мештер . мађарски мајстор).
116. Стан Болешка (словачког порекла?) (Болесцхка).
117. Лоренц Крачун (Лорентз Кратсцхун).
118. Лупул Лоренц (Лорентз) .
119. Тођер-Тодор Кирнић , Крнић, Крунић (Тходјер Кирнитх) .
120. Јоса, Јоца Јанкулић (Јосса Икулитх).
121 Јурат (Ђурађ) Стојков.
122. Сумитар Стојков.
123. Стојко Кубинац (Кубинатз из Кубина. односно Ковина).
124. Анђа Флорин. (Андја)
125. Марко Лукин.
126. Стеја Стојков.
127. Мариан Беллин (Бејин. Бељин?).
128. Стефан (Степхан) Проданов.
129. Јован Богданов.
130. Јоца Чизмаш (Јотза Цсисмасцх).
131. Мишко Веселинов (Миско Весселинов.
132. Флора Паскул (Пасскул отуда презиме Паскулов. вероватно румунског порекла).
133. Тома Вујашинов(Тјхома Ујасцхинов .
134. Ицко Кинђеричин (Кинђеритсцхин , абсент-одсутан Кенђелац. Кенгелац?)
135. Атанасија Симин (Аттанассиа Симин) .
136. Живан Трифунов (Сцхиван Трифунов).
137. Јован Ицов (Итзове) Јанковић?) кранкх-болестан.
138. Лацко Катана (Латзко Катана отуда Лацкови. види и презиме Катана-две засебне породице?) .
139. Паво Шуганов (Сцхуганов) , ворспан (форшпан-општински кочијаш) .
140. Ђорђе Чизмаш (Гјорге Цсисмасцх) .
141. Арсен (Арссин) Попов.
142. Јован Стојчев (Стојтсцхев) .
143. Мариан Константинов (Цонстантинов).
144. Ђорђе Баин (Гјеорге Баин). абсент -отсутан.
145. Покурар Јанош (Јаносцх Покурар).
146. Петар Чонка (Петер Цсонка отуда презиме Чонкини в. т. ).
147. Рада Аријелан ворспан -општински кочијаш.
148. Ђорђе Босокић, Бошковић? (Георге Боссокитх).
149. Марко Кајба (Кајла?).
150. Лазар Милладинов абсент-одсутан.
151. Неделко Рашуља (Рошуљ(Расцхуља wундст=рањен (можда отуда и презиме у Срба Рошуљ од румског)
152. Раду Вла (Раду Фла одн. Влах-румунског порекла).
153. Стојан Стојаков. кранк -болестан.
154. Лаза Немет или Немић (Нематх).
155. Јован Попов кранкх-болестан.
156. Марко Мишић (Мисцхитх).
157. Илија Миливоев.
158. Петер Мадин (Мадежин?).
159. Сима Алчић (Алтсцхитх).
160. Петар Вла (Петер Фла).
161. Мариан Стајић (Стајтх.)
162. Паво Радосавлев.
163. Пера Ћарчин , Ћурчин (Ћтхјартсцхин).
164. Арсен Цвејић (Арссун Цзвеитх) .
165. Ђука Мијатов (Миатов) .
166. Томин Бошко (Томин Босцхко) .
167. Илија Милинков.
168. Никола Пејин (Ницола Пејн) .
169. Јован Грубанов.
170. Тома Радомиров.
171. Илија Шимпраћин (Илија Сцхимпрастин).
172. Рада Мијатов (Миатов. )
173. Јован Мирков.
174. Петар Гросић (Петер Гросцхитх).
175. Живан Милошев (Сцхиван Милосцхев).
176. Милан Величков (Миллин Веллисцхков).
177. Игњат Георгин (Игнат Гјеоргин).
178. Алекса Диак (Аллеxа Диак. веоватно презиме Диак има везе за појмом Дијак. који је у ранијим вековима постојао у Бечкереку и Ботошу још у турско доба, или и пре тога).
179. Живко Нешић (Сцхивко Нетсцхитх).
180. Атанацко Мирков (Аттаназко Мирков).
181. Јурат (Ђурађ) Лазаров.
182. Петар Радосинов (Петер Радосинов).
183. Јован Еремић (Ерремин).
184. Стефан Краљев (Степахн Краљев).
185. Филимон Фортатулов (Пхијлимон Фортатулов).
186. Стојадин Шијаков (Сцхиаков), абсент-одсутан.
187. Ђука Крнић (Кирнитх).
188. Кузма Дојков, Дујков (Кусма Дојков десертх-дезертер) .
189. Ђурађ Ђурат Фортатулов.
190. Јован Бербаск (Бербаск) ворспан , форшпан-општински кочијаш).
191. Мариан Петрошанин (Петросцханин).
192. Јован Остојин (Остојн).
193. Јован Ђуркин.
194. Андриа Јелић (Јеллитх). десертх-дезертер.
195. Крста Томин (Кирста Томин).
196. Сима Терзин (Терссин).
197. Недељко Шираков(Неделко Сираклов).
198. Андриа Рајков.
199. Стефам Вујчин (Степхан Ујтсцхин десертх-дезертер).
200. Милић Трипанов (Милит Трипанов замбар?) десертх-дезертер. (Милић?).
201. Лазар Ђурић (Ђуритх. ворспанн форшпан. општински кочијаш).
202. Јован Страска (Страсска. ворспанн форшпан-општински кочијаш).
203. Паскул Степанов. абсент-одсутан.
204. Максим Николин (Маxим Ницолин абсент-одсутан).
205. Јован Кнесовић, Кнежевић (Кнессовитх).
206 Јефта Бадланин(Јевта Бадланин).
207. Благоје Живков (Благој Сцхивков) .
208. Ђурађ Емин(Вемин) (Ђурат Емин) кранкх -болестан.
209 . Милосав Чолић (Миллосав Цсолитх) . 210. Коста Максимов (Маxимов).
211. Арса (Васа) Топаловић (Асса Топаловитх десертх-дезертер.
212. Петар Пиварсковић (Петер Пиварсковитх).
213 Живан Милошев (Сцхиван Милосцхев).
214. Марко Грнић (Гранић) (Грнитх). ворспанн- форшпан. -општински кочијаш).
215. Петар Тотов (Петер Тотов. ) .
216. Захарија Костић (Сахариа Коститх) Марин јуаррест зу Темесв. у затвору у Темишвару.
217. Јован Рајић (Раитх).
218. Лазар Степанов (Лазар Степ(ф) анов).
219. Стефан (Степхан) Лазаров.
220. Остоја Дистаров.
221. Јован Милошев (Јован Миллосцхев).
222. Никола Свирчев (Ницола Цсзвиртсцхев). струпирт кљаст. подбијен. Штрупиран.
223. Радивој Ђурачинов (Ђуратсцхинов). кранк-болестан.
224. Момир Донин.
225. Лаза Играшић (Играсцхитх).
226. Никола Курјак (Ницола Куриак).
227. Стојан Киршикапа (Кирсцхикапа).
228. Јован Харамбашић (Харамбасцхитх).
229. Станко (Станцко) Недин.
230. Саво Славић (Славвитх).
231. Јован Марјанов (Марианов) Марјан село у Поморишју).
232. Паво Иванов.
233. Думитер Дунђерин (дунђер (ин) =дрводеља. тесар, тесач нем. зиммерманн).
234. Ђура, Ћира Камоћешев (Тхура Тхра Камотјесцхев).
235. Лаза Ђуричић (Ђуритсцхитх).
236. Риста Барјактаров (Риста Барјецтаров).
237. Лазар Петров (Лассар Петров).
238. Ђука Пуншић, Пунишић (Пунсцхитх).
239. Леша, Лека, Лекша Иванов (Лесцха Иванов).
240. Блажа Ерић (Блассцха Ерритх).
241. Стефан Цацин (Степхан Затзин)-посебна фамилија. данас назив за фамилију Фибишан -можда Фибишанови ушли у Цацину кућу, пореклом Фибишанови из Фибиша некад српског села крај Темишвара . ворспанн-општински кочијаш.
242. Стојан Сивчанин (Сивтсцханин). из Сивца у Бачкој).
243. Недељко Барашанин (Неделко Барасцханин).
244. Јован Опаринков
245. Алекса Барјактаров(Алеxа Барјецтаров.
246. Паво Педришић (Педрисцхитх име Паво Или Павао упућује да је неки писар био хрватског порекла. Срби кажу Павле. Паја или Пава).
247. Јеврем Новаков (Јеврим Новаков).
248. Јосим Живанов (Јоссим Сцхиванов).
249. Арса, Васа Сератлин (Асса Сератлин) .
250. Маринко Стомиров, Стојимиров (Маринко Стомиров?)
251. Стојан Накумица (Стојан Накомитза, . накумица. накумче).
252. Јован Пивнички (Јован Пивнитзк (киј) из Пивница села у Бачкој).
253. Живић Дорословац (Сцхивитх Дорословаз из Дорослова села у Бачкој).
254. Максим Ћурчија , ћурчија занимање, од тога Ћурчин (Маxим Ћсуртсцхја).
255. Ђука Радиновић (Радиновитх).
256. Мојсило Недељковић (Мојссилло Неделковитх).
257. Антоније Пивнички (Антоња Пивнитзки).
258. Михајло Коледан (Коледар. коледан. који коринђа на Божић).
259. Јосим Малбашић (Јоссим Малбасцхитх ;малбаша. назив професије из турског доба-мал-махала. кварт. рејон у месту. баш-главни;главни у махали;у граду, шеф полиције).
260. Филип Малбашић. (Пхилип Малбасцхитх).
261. Марко Вла (Фла) Влах. румунског порекла Или знао влашки, румунски, порелом из Влашке).
262 . Ђоцан Свињаров (Дјотзан Цсвињаров).
263. Стојан Младинов , Миладинов(Младинов).
264. Јован Чолаков (Цсолагов).
265. Марко Кресојев (Крессојев).
266. Никола Барашанин (Ницола Барасцханин).
267. Периша Терзин (Перисцха Трссин), -терзија тур. кројач. касније еволуирало и у Терзић).
268. Нилола Туфегџић(Ницола Тувегсцхитх туефекчи тур. пушкар).
269. Коста Вла (Фла) 270. Марко Нинић (Нинитх) . гесторбен-умро.
271. Јаков Вуксанов (Јацоб Уксанов).
272. Јован Стојчин, Стојшин (Стојтсцхин).
273. Живан Дунојћ, Дунаји (Сцхиван Дунојтх).
274. Нестор Цегершић (Нестор Цсегерсцхитх).
275. Глигорије Цегершић Глирорје (Цсегерсцхитх).
276. Сава Милинов, алт струпиерт=кљаст. штрупиран. подбијен. фр. естропие).
277. Тома Вуксанов (Вуксанов. Вуксан више говори за име из Црне Горе- , Нова Црна Гора-северо-источно од Темишвара румунског Баната тако звана у турско доба, док је јужни део испод Темишвара и Лугоша зван у турско доба Нова Србадија.
278. Живан Силомшијак (Сцхиван Силомсцхиак).
279. Петар Кељин (Петер Келлин).
280. Радивојица Радојица Малбашић (Радивоитза Малбасцхитх).
281. Драгић Руварац (Драгитз Рувараз) Име Драгић такође подсећа на црногорско).
282. Јован Мекуашић (Меку (а) сцхитх) гесторбен-умро.
283. Михајло Обрадов.
284. Антонија Синаитов (Антоња Синаитов -од Синаит име. лично име) 285. Живко Веселинов(Сцхивко Весселинов).
286. Тома Малбашић (Тхома Малбасцхитх).
287. Никола Катанишић, Катаничић (Ницола Катанисцхитх).
288. Живан Слепичић (Сцхиван Слепитсцхитх). еволуирало у Слепчевић).
289. Радосав Марковић (Марковитх).
290. Михајло Гробић, Грбић (Гробитх).
291. Паво Ракин.
292. Кузма Вла (Кусма Фла , Вла).
293. Ђура Ром (Ромј) .
294. Јован Шишић (Сцхисцхитх).
295. Стојан Ђулинац (Ђулиназ, пореклом из Ђуле, Ђале?).
296. Мијат Ћурчин (Миатх Тхјуртсцхин).
297. Паво Узелац (Усселаx).
298. Думитар Гирбић. Грбић(Думитар Гирбитх) . струпиерт, кљаст. штрупиран. подбијен).
299. Марко Сиротица (Сиротиза) .
300. Веља Бугарин (Еља Бугарин може да значи Бугарин али и баштован).
301. Јован Синаитов(Суинаитов).
302. Јован Гирбић, Грбић (Гирбитх).
303, Стефан Бугарски. (Степхан) 304. Стефан Илијин (Степхан иллин).
305. Сава Јованов (wунст-рањен?).
306. Илија Баталов (Иља Баталов).
307. Божа Радосављев (Босцха Радосавлев).
308 Марко Станишин , Станишић (Станисцхин -д Станише).
309. Тадија Илин , Илијин (Тадиа Иллин).
310. Ицко Ранков (Ицко Раннков) wунст-рањен.
311. Илија Павков (Илља).
312. Остоја Нађлачанин (Надлатсцханин , нађлачанин. из Нађлака одн. Надлака. места на десној обали Мориша, близу Шајтина; Нагyлак мађ. Велико место).
313. Тодор Бостанџија (Тходор Бостантсцхиа) бостанџија, који проиводи и продаје бостан.
314. Тодор Рајковић (Тходор Рајковитх).
315. Јован Поповић (Поповитх).
316. Нецко Рајковић (Нетзко Рајковитх).
317. Малеш Поповић (Малесцх Поповитх). Од малиша.
318. Милин (Милан) Гракујац, Крагујац (Миллин Гракујаз).
319. Михајло Адамовић (Миллан Адамовитх).
320. Андрија Савић (Андриа Савитх).
321. Петар Фелчеров (Петер фелдсцхеров фелдсцхер нем: болничар).
322. Ђура Белајац (Белајаз).
323. Арса, Васа Чонбин, , Џонбин (Асса Цсонбин).
324. Паво Бошњаков (Паво Босцхниаков из Босне).
325. Лодин Титиловић (Лодин Титиловитх).
326. Лазар Титељанин (из Титела).
327. Тодор Инић (Тходор Иннитх) .
328. Роман Рацанов (Разанов).
329. Михајло Плавшин(Плавсцхин).
330. Еремија, Јеремија Бошков (Ерремја Босцхков).
331. Тимотеј Младенов (Тхиј (Y) мотхеа Младенов).
Укупно: 279 домаћинстава. 151 син. 49 год. растур (ван строја) укупно: 479. од овог броја на штапско особље отпада 180 особа и то
1. капетан Ђорђе Диочић 1. поручник (хаднагy) Јаков Мартић. А као придодати : барјактар Живко Поповић 2. командира страже (стражмештера). 2. придодата. затим 2. тамбура. 6 каплара и 2. придодата. Надаље постоји 5. који се воде као одсутни и 1. у затвору у Темишвару.