Родослов из 1809 године

Home  /  Историја  /  Пописи становништва кроз историју  /  Родослов из 1809 године

Родови према протоколу исповедајушчих из године 1809. * (за све те родове-осим оних код којих је нарочито наглашено-стари људи знају да су добили земљу од инжилира -инџилира) (прим. Ј. Ердељановића) . Аврамови-Мијаљеви (Св. Арханђел Михаи) . Адамови-Бировљеви (Св. Никола) . -Анчини (Петковача) . -Аћимови-Шенђурачки (Петковача) . -Бодрошки (Петковача) . -Босићи (Петковача) . пореклом од свештеника Босића. Попови Николини. -Велисављеви (Св. Јован) једни од њих зову се Бејини. -Весићи -Ђурђини (Велика Госпојина) . -Гаврилови-Бркини (Св Арханђел Михаил) . -Грујини-Грујичкови а и Калпакошеви (Посебна фамилија Калпакошеви;Грујини ушли у њихову кућу (Св. Јован) . -Драгојлови-Чонкини (Петковача) . стара фамилија Чонка или Чонкини, Драгојлови ушли у њихову кућу -Дмитрови-(Лесини посебна стара фамилија изумрла а Дмитрови ушли у њихову кућу) али и Фрцини (Св. Никола) , Ђурђеви-Зарини (Св. Никола) -Ђуричићи-Живанићеви (Св. Мрата) , -Ђуричић Јован. чија је гробница иза олтара данашње цркве. био је веома богат „;Царевини“ су поклонили 30. ждребаца;Мијини-Цвејини су од старине њихови кумови. па ће бити и они од најстаријих фамилија;Ђуричићи су пореклом из Србије. из Чајетине. то знају поуздано. а прабаба им је била из Србије. из Кланције од Кузмановића. по некој прабаби су Живанићеви;најстарији су или једна од најстаријих фамилија. -Јанчикини-Гаврчини (Св. Јован) . -Јованови-Фрлаши (Фрлашови (Св. Никола. )(вероватно. Фрулашови цигани? -примедба МДВ) . Јованови -Станићи (Станићеви) Св. Јован) . нису род. Јовичини-Палини (Свети Стефан) у селу се прича „паметан као Палина гуска „наводно Палина гуска отишла преко Тамиша у Томашевац и тамо се излегла и на пролеће се вратила са гуштићима у Ботош. Катана-Лацков (Св. Арханђел Михаил)Предак Катана Лацко насељен је 1753. у Ботош. -Кетини (Св. Никола) „риђа Кетин“-знао сам га био је риђ. риђе Косе и црвеног лица -Кетин Љубомир 4. 1884. + 1. ИИИ 1947. приримедба МДВ) . Константинови-сад Костадинови-Јепурашеви (Ђурђевдан) . Костићи-Бежунари (Бежунарови) (Ђурђевдан). кућа им је била на брегу („набрег“) Тамишка улица. ту бабу сам познавао. ћерку јој је зет из Бечкерека убио. Једном кад су се свиње враћале из поља („испоља“) а она је стајала „на капиџику“ отвореном , свиња јој се подвукла између ногу и тако је носила на леђима. Бежунарови су пореклом Цигани- Роми примедба МДВ) -Лазареви- Андрнајка. назарен. -Лекићи Пасуљарови (Митровдан) . -Марјанов из Неузине ушао у кућу Дабића (в. т. ) Милинков (Брандин) (Богојављење) . Милинкови-Ранкови (Рранкић, )кројач, Богојављење после био назарен . Милићеви-Бубешеви (Петковача) . Милошеви-Павлишки (Ђурђевдан) . Натарошеви (Нотарошеви) (Св. Никола) не знају ништа о свом пореклу (писмени. писари. који су у селу у граничарским местима пописивали војнике и др. ) – Николићи Дукини (по Дуки Николићу в. т. ) Николићи-Буљини (Св. Никола) Олћан (Св. Арханђел Михаил) . Парауснић (Митровдан) -видео сам у матичним књигама да је свештеник написао Парауз-и додао -нић. Парауз данас Парац Горњи и Доњи. на Тамишу на средини од Темишвара до Ботоша. неки су отишли у Зрењанин (Душан) Зову их и Вагнерови. првобитно били Бошкови в. т. примедба МДВ) . Паскулови-Марини (Св. Стефан) из Баната. ;деда дошао у кућу Ђорђевића. старе фамилије. које сад више нема. а други брат у Борчу. где Паскулових такође има (румунског порекла?) . -Пејини-Фајферови; Пиварчић (Св. Мрата) првобитно Пиваричин. Пиваричић; Попадићи (Попадићови) (Часне вериге апостола. Петра-променили у Петровдан. 12. јула-примедба МДВ) Проданови- Кришајберови (Св. Јован) Две посебне фамилије Проданови ушли у кућу Кришајберових в. т. Димић -Путерић из Елемира Димић ушао у кућу Путерић. (Св Никола??) Рајкови (Митровдан) . Симини Зечареви (Петковача) . Стефанови-Сарачеви али и Јудини (Св. Никола), . Стојкови-Башаидски (Башајцки) (Св. Стефан) дошли из Башаида одн. Мале Кикинде;владика Будимски Стојковић био је од њиховог рода. Торњански-Свирчеви (Петковача) али и Јојкини. Убавић-Матини од Мате Убавића в. т. али и Шубарчини (Св. Јован) . -Чизмашеви-Капетанови (Св. Арханђел Михаил) али и Пујлови (Велика Госпојина) неки су назарени. Шимпраћа (Шимпраћини) (Св. Јован)
Изумрли родови : Анучини (данас Анчини в. т. ) и Јовањеви (Петковача) . Бојанић-Врбошки. Дабић (а Марјанов је ушао у кућу из Неузине) . Данилови-Дацини. – Игњатови-Игнићи (Св. Арханђел Михаил), Јанић-Косићи-. Кузманови-била стара фамилија. Лозићи (Ђурђевдан) Стара фамилија- Мијајлови (Св. Никола) . Милованови-Милитарови;један досељен из Пардања. -Миркови -Незнанови. Силађин. (знао сам деду и бабу Силађин. кућа им је била поред Раде Ковачког. коју су купили Ковачки , срушили између два рата сада грунт-башта) поред њхове и између Маргићеве зелени сокак ж. Зрењанина 30. -40? (силађ мађ. поручник) Седларови. -Фаркашеви-Курјачки;ушао Гранић из Шенђурђа. Чонкини-Романови
Цигани -Роми : Илијашеви-Капларски (Св. Јован) били ковачи. Нецини (Петковача)имали . имали земљу-Станишић (Петковача) . имали земљу.