Попис насеља 1775 године

Home  /  Историја  /  Пописи становништва кроз историју  /  Попис насеља 1775 године

1. 455. Стефан Стефанчев (Степхан Степанцсев) 35. г. жена Живана 30. г. кћи Пава. 7. г;2-ги син. Павао. 28г. жена Марија. 25г. кћи Јерка 2. г. Паскул. 84. г. жена Мариа 76. г. 8. чланова домаћинстава, православних. 36 . ј. оранице 10. ј. ливаде. 5ј. шуме. 2. окућнице. тј. 53. ук. јут.
2. 456. Радивој Комлин 50. г. жена Јерка 40. г. син Кузман 11. г. ;кћи Симеона 14. г. 5. син Рада. 70. г. брат Радивоја, жена Стана 56. г. син Сава 15. г. жена Ђурђија. 2-ги. син Павао 13. г. 3-ћи син Пера 25. г. жена Живана 22. г. син Трифун 2г. кћи Кумрија. Јован Комлин. 4-ти син Радивоја и Јерке. жена Ана. син Живан. ћерка Мара (Радивоја и Раде)
3. 457. Трипић Кузман 23. г. жена Лила 20. г. ћерка Мара. 2. г. отац Петар. 48. г. жена Аница 45. г. ук. чл. 5. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј
4. 458. Богданов Јанко (Ико) 52. г. жена Мара 52. г. ук. 2. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј.
5. 459. Велисављев Јова 56. г. жена Анка (Анга) 50. г. син Рада 30. г. жена Анушка. 27. г. син Милован 23. г. жена Мара 20. г. кћи Васа 12. г Јовина кћи Сара 7. г. ук. 8. чл. 36. ј. 10. ј. 5. ј. 2. ј.
6. 460. Велисављев Живан 30. г. жена Живана. 26. г. кћи Ђула. (Дијула)(ђул тур. ружа) 2. г. брат Паја. 7. г. сестра Марта. 9. г. мати 48. г. ук. 6. чл. 24. ј. 6. ј. 30. ј. 1. ј.
7. 461. Којић (Којицк?) Ђука (Диуцка) 54. г. жена Митра 50. г. син Неца 20. г. син Сима 11. г. син Лаза 8. г. кћи Анђа 15. г. кћи Анђа 11. г. кћи Јованка 2. г. кћи Василија. 1. г. ук. 9. чл. 5. ј. -1. ј. 1. ј. ук. 7. ј. земље
8. 462. Ђуричин Павао 32. г. жена Маца 28. г. син Петар 15. г. син Игњат 8. г. син Стефан 6. г. кћи Ђула (Дијула) 4. г. син Макса 1. г. мати Јела 56. г. ук. 8. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. +1 л/2. ј. ук. 35. л/2. ј.
9. 463. Мијатов (Михатов) Рада. 60. г. жена Мара 58. г. син Петар 10. г. син Игњат 8. г. син Стефан 6. г. кћи Ђула 4. г. син Макса 1. г. мати Јела 56. г. ук. 8. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. +1 л/2. ј ук. 35. 1/2. ј.
10. 464. Милинков (Миленицков) Ранко 24. г. жена Ана 20. г. син Михаило 3. г. кћи Алка 1. г. мати Параскева 50. г. Ранкова сестра Мара 15. г. ук. 6. чл. 12. ј. 4. ј 2. ј 1. ј. +1/2 . ј. ук. 19. 1/2. ј.
11. 465. Мачкић (Мацкицх) Михаилло 45. г. жена Ђурђија (Дијурдиа) 40. г. син Лаза 5. г. син Сара (Јара?) 3. г. ук. 4. чл. 6. ј. 3. ј. 1. ј. 1. ј. 11. ј. ук.
12. 466. Јован Попов. 60. г. жена Јела. 54. г. син. Сава. 10. г. кћи Наста 3. г. ук. 4. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј. ук. 19. ј.
13. 467. гефрајтер (гефреитер нем. каплар) Јанко Микић. 21. г. жена Јасна (Јарина?) 20. г. син Игњат. 3. г. син Наум 1. г. ук. 4. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј.
14. 468. Сава Микић. 50. г. жена Ана 60. г. син Васа 10. г. ук. 3. чл. без земље.
15. 469. Мирков Јован. 55. г. жена Алка. 50. г. син Трифун 25. г. жена Наста? 20. г. син Јакоб 15. г. син Гаја 5. г. кћи Ђурђија 14. г. кћи Рока (Роцка) 1. г. син Трифуна (Трифона) Игњат 2. г. ук. 9. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј.
16. 470. Гросић. Марио (Марко) 54. г. жена Ана 50. г. син Михаило 12. г. кћи Рошка 3. г. Петар 60. г. жена Живана 60. г син Милић 20. г. жена Утва 20. г. син Павао 1/2. г. ћерка Петрова Санда 12. г. ук. 10. чл. 72. ј. 18. ј. 9. ј. 3. ј. +1. ј. 103. ј. ук.
17. 471. Тодоров Трифун. 38. г. жена Марта 30. г. син Максим 2. г. кћи Ана 9. г брат Михаило 30. г. жена Сара 28. г. син Павао 2. г. ук. 7. чл. 48. ј. 12. ј. 6. л. 2. ј. +1. ј. ук 69. ј.
18. 472. Илија Шимрак 40. г. жена Анђа (Ангиа) 36. г. син Јерко (Ифко) 8. г. ук. 3. чл. 24. ј. 6. ј. 3. 1. ј. 34 . ј. ук.
19. 473. Ансоку Тода (Тхода) 40. г. жена Рушка. 30. г. син Лука 8. г. син Петар 6г. кћи Живана 2. г. отац Думитар 85. г. ук. 6. чл. 12. ј. 4. ј. 2ј. 1ј. ук. 19. ј.
20. 474. Мунириак Павао 48. г. жена Манда 42. г. 1. ј.
21. 475. Недељков Павао 30. г. жена Сара 28. г. син Трифун 12. г. син Мојзе (Мојсеј) 8. г. син Игњат. 4. г. кћи Јованка 3. г. кћи Ђула 2. г. мати Манда 60. г. ук. 8. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј.
22. 476. Брацић Петар. 54. г. жена Мариа 50. г. кћи Митра 10. г. брат Живан 39. г. жена Марица 34. г. син Ђурађ(Јурат) 6. г. син Јова 1/2. г. мати Мила 75. г. ук. 9. чл. 48. ј. 12. ј 6. ј. 2. ј. укупно 68. ј.
23. 477. Коларов Ђурађ 40. г. жена Јованка 38. г. кћи Живана 5. г. брат Нинко. 50. г. жена Марта 48. г. умрлог Ђурђа син Јован 15. г. ук. 6. чл. 48. ј. 12. ј. 6. ј. 2. ј. ук. 68. ј.
24. 478. Ћурчин Костадин 34. г. жена Мара 28. г. ук. 2. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. 34. ј. ук.
25. 479. Бугарин Аћим 50. г. жена Сара 48. г. син Мика 6. г. син Наум 4. г. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј. ук. 19. ј.
26. 480. Степанчев Васа 40г. жена Марта 36г. син Пера 1г. кћи Јера 7г. кћи Пава 3. г. ук. 5. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј. ук. 19. ј.
27. 481. Милитар Павао Марко(Марцо) 40. г. братов син Живан 17. г. мајка Мариа 40. г. ук. 3. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. 34. ј. ук.
28. 482. Попов Михаило 44. г. жена Мариа 40. г. кћи Живана 6. г. брат Мојсеј 35. г. жена Анђа 34. г. синовица 9. г. син Васа 6. г. син Стефан 3. г. мати Јованка 80. г. ук. 9. чл. 48. ј. 12. ј. 6. ј. 2. ј. +1/2. ј. ук. 68. 1/2 . ј.
29. 483. Павлишев Живан (Павлиш место у Поморишју) . 50. г. жена Цвета 46. г. син Марко 26. г. жена Тода 20. г. кћи Живана Ана 8. г. кћи Сара 6. г. ук. 6. чл. 48. ј. 12. ј. 6. ј. 2. ј. +1. ј. 69. ј. ук
30. 484. Грујин Недељко 53. г. жена Санда 45. г. син Тома 17. г. жена Живана 16. г. други син Недељка Гаврило 9. г. трећи син Мојсеј 6. г. кћи Јулиа 2. г. ук. 7. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. 34. ј. ук.
31. 485. Станков Живан 70. г. жена Анка (Анна) 66. г. ук. 2. чл. 5. ј. 1. ј. 1. ј. ук 7. ј.
32. 486. Иванчев Димитар 20. г. жена Ана 20. г. брат Георгије 17. г. сестра Кумрија (Цумрониа?) 9. г. отац Петар 60. г. очева жена Живана 59. г. ук. 6. чл. 1. ј. окућнице +1/2. ј. +1/2. ј.
33. 487. Чубрин (посебна фамилија-сада Живков) Петар 45. г. жена Ката 40. г. син Павао 8. г. кћи Мара 5. г. ук. 4. чл. 24. ј 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј(посебна фамилија Чубрин или Чубрић, данас Живкови- ушли у Чубрину-Чубрићову кућу)
34. 488. Стојанчев Паја 43. г. жена Мара 39. г. кћи Живана 3. г. мати Јела 65. г. ук. 4. чл. 24. ј 6. ј. 3. ј 1. ј ук. 34. ј.
35. 489. Зарић Недељко 35. г. жена Мариа 32. г. син Петар 4. г. брат Стефан 30. г. жена Сара 28. г. син Георгије 5. г. мати Марта 70. г. ук. 7. чл. 48. ј. 12. ј 6. ј. 2. ј. ук. 68. ј.
36. 490. Камаћеш Каматицк Коста 34. г. жена Петра 34. г. син Тима 3. г. брат Стефан 24. г. жена Сара 24. г. син Глиша 2. г. мати Милица 80. г. ук. 7. чл. 36. ј. 10. ј 5. ј. 2. ј. 53. ј ук.
37. 491. Барјактаров Алекса 60. г. био и 1753. г жена Мара 58. г. син Петар 28. г. жена Марта 22. г. Алексин син Атанасије 24. г. жена Марица 19. г. ук. 6. чл. 48. ј 12. ј 6. ј 2. ј ук. 68. ј.
38. 492. Бедричић Кузман 36. г. жена Сена? (муслиманско име) 30. г. кћи Неда 4. г. кћи Петра 1. г. ук. 4. чл. 1. ј. окућнице ук. 1. ј.
39. 493. Зарић Сима 26. г. жена Ана 23. г. кћи Марта 2. г. брат Гаја 13. г. брат Сава 10. г. сестра Јера 8. г. сестра Анушка 6г. сестра Дамјанка 4г. отац Михаило 60г. жена Анђелија 56. г. ук. 10. чл. 24. ј 6. ј 3. ј 1. ј. ук. 34. ј.
40. 494. Мештер Димитар 55. г. жена Јудита 50. г. син Марко 13. г. син Михаило 4. г. ук. 4. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1л. ук. 19. ј.
41. 495. Борлешко Станиша 75. г. жена Димитра 42. г. син Живан 4. г. ук. 3. чл. 1. ј. окућнице ук. 1. ј.
42. 496. Стојков Јован 50. г. жена Санда 40. г. син Мика 17. г. син Паја 14. г. син Мика 10. г. кћи Наста 6. г. кћи Сара 4. г. ук. 7. чл. 6. ј. 3. ј 1. ј 1. ј ук. 11. ј.
43. 497. Кочић (Кочиш) Максим 40. г. жена Ката 38. г. кћи Маца 15. г. ук. 3. чл. 6. ј. 3. ј. 1. ј. 1. ј. ук. 11. ј.
44. 498. Тодоров Петар 40. г. жена Цвета 38. г. кћи Марта 10. г. мати Ружа 75. г. син Петар од Пере 20. г. жена Јованка 18. г. ук. 6. чл. 24. ј. 6 . ј. 3. ј. 1. ј. 34. ј.
45. 499. Борлић Васа 50. г. брат Павао 40. г. жена Анђа 36. ј. кћи Сара 5. г. кћи Мариа 9. г. ук. 5. чл. 48. ј. 12. ј. 6. ј. 2. ј. 68. ј.
46. 500. Борлић Јанко 25. г. жена Мара 20. г. син Пера 1. г. сестра? Кумрија 1. г. брат Ранко 20. г. жена Мила 18г. кћи Сара 1г. отац Јован 70г. жена Петра 70г. ук. 9. чл. 24ј. 6ј. 3ј. 1ј. ук. 34ј.
47. 501. Стајић Марјан. 70г. син Тодор. нем (стумм) 45г. син Сава 40. г. жена Марта 36. г. син Марко 7. г. син Павао 4. г. кћи Тодора 9. г. кћи Кумрија 6. г. ук. 8. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. 34. ј.
48. 502. Милић Пеин 58. г. жена Марија 52. г. син Пера 22. г. жена Марта 18. г. кћи Василија 2. г. кћи Мара ? 10. г. ук. 6. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. +1. ј. ук. 35. ј.
49. 503. Бугарин Пера 24г. жена Ана 20. г. брат Павао 20. г. син? брат? Јован 12. г. сестра Сара 5. г. ук. 5. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј.
50. 504. Расгунић Пера 44. г. жена Цвета 40. г. син Лаза 9. г. умрлог брата, Пере, брат Сава 30. г. жена Јерка 25. г. ук. 5. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј.
51. 505. Јовин Јанко. , био и у 1753. г. 50. г. жена Марта 45. г. син Никола 12. г. кћи Сара 10. г. ук. 4. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј.
52. 506. Пиперски Јован. 60. г. жена Мара 50. г. син Јован 20. г. жена Ана 19. г. ук. 4. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј.
53. 507. Весић Марио жена Ана 49. г. кћи Јула 8. г. отац Веса (отуда Весић) 94. г. (рођ. 1681) ук. 4. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј.
54. 508. Јанчикин Гаврило 36г. жена Алка 34г. ук. 2. чл. 12ј. 4ј. 2ј. 1ј. +1 л/2 ук. 20. 1/2. ј.
55. 509. Попов Ђука 50. г. жена Живана 48. г. син Михаило 23. г. жена Рожа (Ружа) 20. г. , други син Гаврило 20. г. жена Пава 18. г. ук. 6. чл. 72. ј. 18. ј. 9. ј. 3. ј. +1 1/2. ј. ук. 103 1/2. ј.
56. 510. Пеић Ранко 28. г. жена Јока (Јоцка) 26. г. сестра Јованка 7. г. мати Милка 50. г. ук. 4. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј. +1/2. ј. ук. 19 1/2. ј.
57. 511. Јовичин Јован. 41. г. жена Јованка 40. г. син Гаја (Паја?) 17. г. син Михаило 10. г. син Арса 5. г. кћи Сара 8. г. кћи Роска 3. г. брат Стојан 40. г. жена Ана 37. г. брат Марко 38. г. жена Брана 34. г. ук. 11. чл. 72. ј. 18. ј. 9. ј. 3. ј. +2. ј. ук. 104. ј.
58. 512. Босић поп Никола 40. г. (р. 1735) жена Роска 38. г(р. 1737). син Јефтимије 15. г. син Антоније 11. г. син Атанасије 9. г. син Димитрије 2. г. кћи Јелисавета (Елисабетх) 7. г(рођ. 1769) -ук. 7. чл. празно код исказа земље, сесија?-удата за др Јована Живковића из Сремских Карловаца, градског физика. Имала децу: Петра р. 1790, трг. у Темишвару, сина Тому студента р. 1800;кћер Милицу р. 1898(слабоумна) и др Јакова-Јашу р. 1792. гр. физик +11. X 1834, ожењен Персидом Јакова Ристића гражданина Ср. Карловаца. Имао сина Владику Теофана и барона Јована Живковића, септемвира у Загребу. (Владика Теодор-Теофан Живковић, владика горњокарловачки, изабран за патријарха(53: 11) а бечка влада наименовала Германа Анђелића).
59. 513. Јованов Лука 67г. био и 1753. г. жена Живана 56. г. син Живан 21. г. жена Симеона 18. г. други син Живан 14. г. ук. 5. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. +2. ј. ук. 36. ј.
60. 514. Лазић Илија 40. г. жена Марта 38. г. кћи Јера 13. г. кћи Кумрија 11. г. брат Васа 60. г. жена Мара 58. г. ук. 6. чл. 24. ј. 6. ј. 3 ј. 1. ј. ук. 34. ј.
61. 515. Николин Јован 40. г. био и 1753. г. жена Јана 38. г. син Ђука 15. г. син Васа 7. г. кћи Пава 10. г. ук. 5. чл. 6. ј. 3. ј. 1. ј. 1. ј. ук. 11. ј.
62. 516. Јованов Пера 38. г. жена Јела 36. г. син Пера 12. г. кћи Мариа 8. г. ук. 4. чл. 6. ј. 3. ј. 1. ј. 1. ј. ук. 11. ј.
63. 517. Игњатов Михаило 26. г. жена Мариа 22. г. кћи Ана 1. г. мати Јованка 60. г. ук. 4. чл. 5. ј. — 1. ј. 1. ј. ук. 7. ј.
64. 518. Вербашки Јован 50. г. жена Текла 48. г. син Марко 15. г. син Јосим 12. г. кћи Анђа 16. г. ук. 5. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. 34. ј.
65. 519. Дабић Милован 50. г. жена Сара 48. г. син Павао 25. г. жена Мара 21. г. син Стефан други син. 16. г. кћи Јованка 10. г. кћи Митра 5. г. ук. 7. чл. 24. ј. 3. ј. 1. ј. +1. ј. ук. 35. ј.
66. 520. Еремић Сава 35. г. жена Јелка. 24. г. кћи Сара 4. г. брат Павао 25. г. жена Сара 20. г. други брат Јанко 12. г. отац Јован 65. г. жена Вема (Фема) 60. г. ук. 8. чл. 48. ј. 12. ј. 6. ј. 2. ј. +11/2. ј. 69. 1/. 2. ј.
67. 521. Дабић Ђука 27. г. жена Ана 24. г. брат Костадин 30. г. жена Манда 25. г. син Сима 5. г. ук. 5. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј 1. ј. +1/2. ј ук. 34. 1/2. ј.
68. 522. Бодрошки Пера 49. г. жена Мила 48. г. син Илија 25. г. жена Роска 20. г. син Јова 13. г. кћи Сара 1. г. ук. 6. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. 34ј.
69. 523. Грујин Стојко жена Јела 59. г. син Стојко 30. г. жена Анђа 25. г. син Јефта 2. г. ук. 5. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. +1/2. ј ук. 34. 1/2 ј.
70. 524. Торњански Ђука (Торња место у румунском делу. Баната у Поморишју) . 50. г. жена Мариа 45. г. син Петар 18. г. жена Анка 17. г. други син Јефта 7 . г. трећи син Ненад (Нанад) 5 г. четврти син Паја 2 г. кћи Марта 10 г. ук. 8 чл. 12 ј. 4 ј. 2. ј. 1. ј. ук. 19. ј.
71. 525. Дујков (Дуиков) Сава 40. г. жена Латинка 38. г. син Јован 3. г. кћи Ана 4. г. ук. 4. чл. 5. ј. 1. ј. 1. ј. +1/2. ј. к. 7. 1/2. ј.
72. 526. Дујков (Дуиков) Стојан 30. г. жена Мариа 28. г. син Јова 3. г. син Павао 1. г. ук. 4. чл. 5. ј. 1. ј. 1. ј ук. 7. ј.
73. 527. Васиљев Павао (Василиев) 45. г. жена Мариа 40. г. син Сима 6. г. син Сава 4. г. син. Асса, Арса 2. г. ук. 5. чл. 24. ј. 6. ј. 3ј. 1. ј. ук. 34. ј.
74. 528. Исин Павао 30. г. жена Марта 26. г. син Таса? 6. г. син Глиша 4. г. син Тома 1. г. кћи Сарра 9. г. кћи Мара 5. г. брат Пера 15. г. ук. 8. чл. 12. ј. 4ј. 2ј. 1ј. ук. 19ј.
75. 529. Ђуканов Мијат. био је и 1753. г. контрибуент 50г. ук. 1. чл. 5. ј. 1. ј. 1. ј ук. 7. ј.
76. 530. Маријанов Нинко 34. г. жена Тода 30. г. син Таса 7. г. кћи Пава 3. г. кћи Алка 1. г. ук. 5. чл. 5. ј. — 1. ј. 1. ј. 7. ј. ук.
77. 531. Пелин (Пељин) Сава 80. г. жена Неда 58. г. ук. 2. чл. 1. ј. 1. ј. ук.
78. 532. Дујков Павао 50. г. био је и 1753. г. жена Софка 49. г. брат Неца 18. г. ук. 3. чл. 1. ј. ук 1. ј.
79. 533. Дујков Ђука 27. г. жена Мара 24. г. син Михаило 1/2. г. кћи Јока 4. г. кћи Софка 2. г. ук. 5. чл. 6ј. 3. ј. 1ј. 1ј ук. 11ј.
80. 534. Васиљев Петар 50г. жена Марта 48г. кћи Јевра 4г. ук. 3. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј. ук. 19. ј.
81. 535. Белић Лазар 42. г. жена Мариа 40. г. син. Јерко (од њега назив Јеркови) 20. г. жена Сарра 19. г. њихов син Павао 1. г. други син Лазара Риста 7. г. кћи Сарра 6. г. ук. 7. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј. ук. 19. ј.
82. 536. Костадинов Никола 28. г. жена Јованка 21. г. син Алекса (Алека) . 2. г. ук. 3. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј. ук. 19. ј.
83. 537. Стефанов Георг 58. г. жена Јованка 21. г. син Винћентије (Винцентие) 12. г. ук. 3. чл. 6. ј. 3. ј1. ј. 1. ј. +1 1/2. ј ук. 12. 1/2 ј.
84. 538. Станин (м) Михул удовац 60. г. његов син Јова 8. г. ук. 2. чл. 1. ј+11/2. ј. ук. 2. ј.
85. 539. Јосимов Георгије 20. г. жена Ана 18. г. (без кућног броја) мати Мариника (Мацсиника) 60. г. ук. 3. чл. без земље
86. 540. Маријанов Михаило 26. г. жена Ана 20. г. син Живан 2. г. ук. 3. чл. 6. ј. 3. ј. 1. ј1. ј. ук. 11. ј.
87. 541. Пивнички (Пиницско) Алекса 58. г. жена Јана 56. г. син Алекса 20. г. син Лука 26. г. његова жена Мариа 24. г. син Ђурађ (Јуратy) 1. г. 6. г. ук. 6. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј.
88. 542. Бодрошки Стојан. 28. г. (из Бодрога. којим именом је зван и манастир Ходош. а који се налази недалеко од леве обале Мориша, југозападно од Арада. Чувен је тзв. Ходошки зборник. Његово оснивање везано је за Стефана Јакшића на манастирској кули. која је данас звоник стоји племићски грб Јакшића. извајан у камену. Бодрог је постојао и у Бачкој (Бач-бодрошка жупанија)чије седиште је било у Сомбору. Највероватније да је порекло ове породице из Бодрога у Поморишју . жена Ана 21. г. син Павао 1. г. мати Илка 60. г. ук. 4. чл. 5. ј. — 1. ј. 1. ј. +1/4. ј ук. 7. 1/2. ј.
89. 543. Дујков Михаило 80. г. жена Мара 74. г. ук. 2. чл. без земље назначено
90. 544. Пиваричин Ђура (Јура) 43. г. жена Мила 40. г. син Стефан 13. г. каплар (цорпорал) брат Манојло 23. г. жена Петра 20. г. брат Арсен 30. г. жена Јела 25. г. син Лаза 8. г. ук. 8. чл. 72. ј. 18. ј. 9. ј. 3. ј. +1. ј. ук 103. ј.
91. 545. Ђукић Јоса (Јоца) 27. г. жена Јованка 26. г. брат Павао 20. г. жена Мариа 18. г. други брат Мојсеј 15. г. мати Марија 54. г. 1. ј. окућнице
92. 546. Рендић Живан 60. г. жена Веса 58. г. син Васа 30. г. жена Анђа 25. г. овога син Арса 4. г. други син Милан 20. г. жена Живана 18. г. ук. 7. чл. 48. ј. 12. ј. 6. ј. 2. ј. +1. ј. ук. 69. ј.
93. 547. Рендић Живан 30. г. жена Кумрија 28. г. син Дмитар 10. г. кћи Митра 2. г. ук. 4. чл. 24. ј. 6. ј3. ј1. ј+1/2. ј ук. 34. ј.
94. 548. Стефанов Макса (Маза) 40. г. жена Мариа 36. г. син Живан 2. г. брат Глиша 35. г. жена Ката 25. г. кћи Софка 10. г. кћи Ацика (Анка) 6. г. отац Сава 75. г. жена Мариа 62. г. ук. 9. чл. 24. ј. 6ј. 3ј. 1ј. +1ј. ук. 35ј.
95. 549. Атанацков Јован. 36г. брат Никола. 13г. ук. 2. чл. 5. ј. 1. ј. 1ј. +1/2 ук. 7. 1/2. ј.
96. 550. Томин Јанко 25. г. жена Мариа 21. г. син Пера 4. г. син Лаза 1. г. ук. 4. чл. 12. ј4. ј2. ј1. ј. ук. 19. ј. 551. Томин Станко 30. г. жена Мариа 28. г. кћи Сара 2. г. мати Анђа (Ангиа) 60. г. ук. 4. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј. ук. 14. ј. 552. Силађин (силађ мађ. поручник) Тодор 30. г. жена Маца (Маxа) 25. г. син Живко 10. г. син Живојин 1. г. мати Сара 50. г. ук. 5. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј.
97. 553. Мијатов Ђука 60. г. жена Ана 58. г. каплар син Сава 23. г. жена Алка 21. г. син Мика 3. г. брат Ђуке Благоје 30. г. жена Мариа 24. г. кћи Мила 6. г. кћи Василија 8. г. ук. 9. чл. 72. ј. 18. ј. 9. ј. 3. ј. ук. 102. ј.
98. 554. Игњатов Милош 30. г. жена Мара 26. г. кћи Јелена 3. г. брат Јоса (Јосса) 36. г. жена Јерка 32. г. други брат Бранко 26. г. жена Доја (Доија) 24. г. мати Јованка 60. г. сестра Милосава Марта 10. г. ук. 9. чл. 48. ј. 12. ј. 6. ј. 2. ј. +1. ј. ук. 69. ј.
99. 555. Лазић Павао 54. г. жена Мариа 48. г. син Неца 15. г. кћи Алка 6. г. ук. 4. чл. 24. ј. 6. ј 3. ј. 1. ј. 34. ј. ук.
100. 556. Бедричић Лаза 30. г. био и 1753. г. жена Пава 25. г. кћи Јерка 2. г. ук. 3. чл. 6. ј. 3. ј. 1. ј. 1. ј. ук. 11. ј.
101. 557. Богданов Сава 40. г. био и 1753. г. жена Јерка 40. г. син Лаза 9. г. син Ђука 5. г. кћи Ђала (Дијала) 6. г. ук. 5. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј 34. ј. ук.
102. 558. Богданов Тодор 20. г. био и 1753. жена Сара 18. г. брат Петар 6. г. брат Марио 42. г. жена Јела 40. г. ук. 5. чл. 48. ј. 12. ј. 6. ј. 2. ј. 68. ј.
103. 559. каплар Илијашев Павао (отуда Капларски) 31. г. жена Јованка 30. г. син Сима 6. г. син Петар 1/2. г. кћи Алка7. г. брат Сава 21. г. жена Неда 19. г. кћи Ђула 1. г. брат Матија 10. г. мати Анђа (Ангија) 54. г. к. 10. чл. само 1. ј. земље окућмице.
104. 560. Ракић Илија 50. г. жена Василија 40. г. син Јован 15. г. син Ђука 12. г. кћи Јованка 8. г. кћи Петра 5. г. ук. 6. чл. само 1. ј земље окућнице
105. 561. Богданов Риста 30. г. био и 1753. г. жена Мила 25. г. кћи Симеона 11. г. ук. 3. чл. само 1. ј. земље, окућнице
106. 562. Ђуричић Стока (Стоко) Стојан (од миља) 50. г. жена Илка 40. г. син Јован, гефрајтер (нем. -каплар) 22. г. жена Алка. 20. г. кћи Стоке Милла 7. г. ук. 5. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук 34. ј.
107. 563. Браусник Марко (Бранич?) 50. г. био и 1753. г. жена Ружа 48. г. син Бранко (Бранцо) 25. г. жена Алка 20. г. други син Пера 22. г. жена Тода 20. г. син Стефан 1/2. г. ук. 7. чл. 48. ј. 12. ј6. ј2. ј ук. 68. ј.
108. 564. Симин Петар 46. г. жена Јованка 38. г. син Кузман 12. г. кћи Симеона 14. г. ук. 4. чл. 6. ј 3. ј 1. ј 1. ј ук. 11. ј.
109. 565. Дунђеров Петар 50. г. жена Стана 48. г. син Ђука 20. г. жена Марија 19. г. син Јован 18. г. жена Јованка 16. г. син Лаза 9. г. ук. 7. чл. 48. ј. 12. ј. 6. ј. 2. ј. 68. ј.
110. 566. Узуров (Взаров. ) 56. г. жена Мара 50. г. синАтанасије 12. г. ук. 3. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј.
111. 567. Николин Антоније 40. г. жена Дока 38. г. ук. 2. чл. 5. ј. – ј1. ј1. ј ук. 7. ј.
112. 568. Недић Живко 50. г. жена Мариа 43. г. ук. 2. чл. 12. ј. 4. ј . 2. ј1. ј ук. 19. ј.
113. 569. Весић Ђука 40. г. жена Марта 36. г. кћи Пава 6. г. ук. 3. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј. ук. 19. ј.
114. 570. Лазић Нина 40. г. жена Јевра 40. г. кћи Јелисавета 8. г. ук. 3. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. л. ук. 34. ј.
115. 571. Баројов (Барајов) Михаило 49. г. био и 1753. г. жена Петра 44. г. син Гаврило 7. г. син Михаило 5. г. кћи Цвета 11. г. ук. 5. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј. +1/2. ј 19. 1/2 ј. ук.
116. 572. Грујин Раја 55. г. жена Јока (Јулка) 50. г. син Михаило 20. г. кћи Ката (Лата) 12. г. ук. 4. чл. 24. ј6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј.
117. 573. Грујин Рада 40. г. жена Ана 36. г. син Кузман 8. г. кћи Јованка 10. г. кћи Софка 2. г. ук. 5. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј. ук. 19. ј.
118. 574. Грујин Нина. 37. г. жена Санда 30. г. син Живан 2. г. кћи Софка 6. г. кћи Алка 1. г. ук. 5. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. л. ук. 19. ј.
119. 575. Јованов Павао 46. г. жена Мара 30. г. син Мојсеј 7. г. кћи Ана 4. г. ук. 4. чл. 12. ј 4. ј 2. ј 1. ј+1/2. ј. ук. 19. 1/2 . ј.
120. 576. Торњански Стефан 9. г. кћи Анђа 12. г. отац Нинко 60. г. жена Јела (Јелла) 58. г. ук. 4. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј.
121. 577. Данић Тодор 60. г. жена Мара 50. г. кћи Ана 11. г. ук. 3. чл. 5. ј. -1. ј. 1. ј. ук. 7. ј.
122. 578. Тополски Арса 35. ј. жена Кумрија 31. г. син Јеврем (Јевра. ) 8. г. син Паја 2. г. ук. 4. чл. 5. ј. – 1. ј1. ј ук. 7. ј.
123. 579. Живанов Јован 50. г. жена Симеона 42. г. син Филип 4. г. ук. 3. чл. 5. ј. – 1. ј. 1. ј ук. 7. ј.
124. 580. Курјаков Никола 55. г. жена Јана 40. г. син Васа 22. г. жена Јованка 20. г други син Ђурађ 15. г. кћи Софка 10. г. ук. 6. чл. 24. ј 6. ј 3. ј 1. ј ук. 34. ј.
125. 581. Илијашев Трифун 50. г. жена Јерка 40. г. син Јован 15. г. син Андрија 5г. ук. 4. чл. 1. ј окућнице ук. 1. ј.
126. 582. Иванов Павао 65. г. био и 1753. г. жена Доца(Доза) 50. г. син Андрија 27. г. жена Селена (муслиманско име) 20. г. њихов син Андрија 1/2. г. кћи Мариа 4. г. други син Захарија 21. г. ж. Алка 20. г. трећи син Јован 17. г. жена Ана 16. г. 4-ти син Петар 12. г. 5-ти син Тадија 8. г. 6-ти син Алекса 6. г. ук. 13. чл. 48. ј. 12. ј. 6. ј. 2. ј. 68. ј.
127. 583. Кинскиј Јован 45. г. био и 1753. г. жена Марија 40. г. син Стефан 23. г. жена Марија 18. г. кћи Јована Јелисафка 10. г. кћи Ђурђија 8. г. ук. 6. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј. ук. 19. ј.
128. 584. Велић Георгије 40. г. жена Марта 30. г. син Стефан 8. г. син Павао 5. г. ук. 4. чл. 24. ј6. ј. 3. ј. 1. ј. 34 . ј. ук.
129. 585. Живанов Павао 54. г. био и 1753. г. жена Јела 46. г. син Митар 19. г. жена Анђа 15. г. 2-ги син Јова 6. г. брат Макса 30. г. жена Јованка 28. г. њихова кћи Марта 6. г. ук. 8. чл. 24. ј 6. ј 3. ј 1. ј ук. 31. ј.
130. 586. Андрашев Јован 40. г. село Анраш у румунском делу Баната) жена Цвета 36. г. син Думитрије 3. г. кћи Ана 3. г. кћи Алка 1/2. г. ук. 5. чл. 5ј. – 1. ј1. ј+1/2. ј. ук. 7. 1/2. ј.
131. 587. Бугарин Веса 87. г. унуков син Марко 35. г. жена Мира 26. г. кћи Софка 8. г. ук. 4. чл. 1. ј. окућнице
132. 588. Лессин (Лесини посебна фамилија данас Дмитров) (Лепин) Арса 30. г. жена Мара 28. г. њихов син Сава 6. г. отац Јелесија 87. г. ук. 4. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј.
133. 589. Кресићев Живан 50. г. жена Симеона 40. г. син Пава 20. г. жена Ђула 16. г. 2-ги син Игнија 12. г. ук. 5. чл. 48. ј. 12. ј. 6. ј. 2. ј. 68. ј.
134. 590. Лекин Јосим жена Пава 25. г. син Васа 7. г. син Јова 3. г. брат Сава 25. г. жена Марта 20. г. ук. 6. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј.
135. 591. Ћурчица (Ћурчија) Дмитар 28. г. жена Мила 23. г. ук. 2. чл. 5. ј. – 1. ј1. ј. ук. 7. ј.
136. 592. поп Михаило 52. г. жена Индиа 14. г. син Павао 17. г. жена Десанка 16. г. други син Петар 8. г. кћи Евронија 12. г. ук. 6. чл. без земље сесија?
137. 593. Чизмаш Георгије 58. г. жена Ана 50. г. син Петар 17. г. жена Јелисавета 16. г. њихов . син Јоша (Јоса) 1/2. г. 2ги син Паја 6. г. кћи Јока 12. г. ук. 7. чл. 12. ј 4. ј 2. ј 1. ј +1/2. ј. ук. 19. 1/2. ј.
138. 594. Радосављев Јован 50. г. жена Јованка 48. г. син Марцило 5. г. кћи Јецка 13. г. ук. 5. чл. 12. ј 4. ј 2. ј. 1. ј ук. 19. ј.
139. 595. Томин Павао 30. г. жена Анђа 25. г. отац Криста 68. г. жена Мариа 60. г. 4. чл. ук. 24. ј 6. ј 3. ј 1. ј+ 1. ј. ук 35. ј.
140. 596. Дмитров Арса 30. г. жена Јованка 23. г. отац Стефан 75. г. жена Ана 68. г. ук. 4. чл. 12. ј 4. ј. 2. ј 1. ј ук. 19. ј
141. 597. Остојин Јован 40. г. жена Кумрија. Био је и у 1753. г. 38. г. кћи Алка 3. г. ук. 3. чл. 24. ј 6. ј 3. ј 1. ј. ук. 34. ј.
142. 598. Поп Наум 25. г. жена Анђа 20. г. мати Илка 75. г. ук. 3. чл. нема земље убележено сесија?
143. 599. Фертатулов Ранко 30. г. жена Ана 28. г. син Сава 7. г. кћи Софка 1. г. брат Стојан 60. г. био и 1753. брат Стоко (Стојан) ук. 5. чл. 5. ј. –1. ј 1. ј ук. 7. ј.
144. 600. Милинков Стока жена Цвета 40. г. син Јанко 20. г. жена Божана 19. г. кћи Живана 3. г. 2-ги син Никола 14. г. 3-ћи син Павао 12. г. кћи Савка 7. г. кћи Пава 5. г. 4-ти син Тодор 3. г. ук. 10. чл. 36. ј. 10. ј. 5. ј. 2. ј. ук. 53. ј.
145. 60л. Радомиров Тома 47. г. жена Живана 45. г. ук. 2. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 2. ј. ук. 53. ј.
146. 602. Маријанов Мартин 28. г. жена Рокса 20. г. ук. 2. чл. 6. ј. 3. ј. 1. ј. 1. ј. ук. 11. ј
147. 603. Катана Тодор 28. г. жена Марта 26. г. син Живан 2. г. ук. 3. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј. ук. 19. ј.
148. 604. Влах Петар 55. г. жена Деда 50. г. ук. 2. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј. ук. 19. ј.
149. 605. Кенијерчкин (Кендерешки) Јанко 57. г. жена Пава 50. г. ук. 2. чл. 1. ј. окућнице
150. 606 Цвејин Арсен 60. г. жена Марта 55. г. син Сава 17. ј. кћи Сара 6. г. ук. 4. чл. 11. ј. 3. ј. 2. ј. 2. ј. ук. 18. ј.
151. 607. Николин Ђука 27. г. жена Мариа 23. г. ук. 2. чл. 24. ј. 6. ј 3. ј 1. ј+1/2. ј. ук. 34. 1/2. ј.
152. 608. Јовин Павао 18. г. брат Петар 6. г. отац Јован 40. г. жена Мара 36. г. ук. 4. чл. 6. ј. 3. ј ј. 1. ј. 1. ј. ук. 11. ј.
153. 609. Јованов Шандић 50. г. жена Јованка 50. г. син Марко 20. г. жена Анушка 20. г. други син Дамјан 3. г. ук. 5. чл. 12. ј 4. ј 2. ј. 1. ј ук. 19. ј.
154. 610. Стојков. Ђука 54. г. био и 1753. г. жена Јана, 50. г. син Никола 12. г. кћи Ђурђија 7. г. ук. 4. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј 1. ј. +1/2. ј ук. 19. 1/2. ј.
155. 611. Милићев Георгије. 20. г. жена Анка 16. г. ук. 2. чл. 12. ј 4. ј 2. ј 1. ј ук. 19. ј.
156. 612. Јацић Мика 42. г. жена Ружа кћи Алка кћи Ђула (Дијула) ук. 4. чл. 1. г. ук. 4. чл. 5. ј. — 1. ј 1. ј+1/2 . ј. 7. 1/2. ј.
157. 613. Лазар Стефанов 52. г. био и 1753. г. жена Сара 48. г. син Анта 14. г. син Сава 4. г. син Паја (Баја?) 2. г. кћи Софка 10. г. кћи Алка 7. г. ук. 7. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 2. ј. ук. 36. ј.
158. 614. Стојков Мирко 40. г. био и 1753. жена Јованка 30. г. кћи Алка 7. г. кћи Јера 2. г. ук. 4. чл. 6. ј. 3. ј. 1. ј. 1. ј. ук. 11. ј.
159. 615. Поповић Аћим. жена Марија. кћи Сафка 5. г. 3. чл. ук. 5. ј. –1. ј 1. ј ук. 7. ј.
160. 616. Бојанић Марко 40. г. био и 1753. г. жена Цвета 40. г. син Сима 14. г. кћи Софка 5. г. кћи Кумрија 9. г. кћи Алка 1. г. ук. 6. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј. ук. 19. ј.
161. 617. Игнин Михаило (Игнић) . 40. г. жена Јелка 35. г. син Сима 10. г. ук. 3. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј ук. 34. ј.
162. 618. Ђуркин Живан 30. г. жена Јованка 30. г. кћи Софка 1/2. г. брат Мика 28. г. жена Кумрија 20. г. син Јанко 2. г. кћи Илинка 6. ј. ук. 7. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. 34. ј. ук
163. 619. Игнин Маријан (отуда Марјанови) 46. г. био и 1753. г. жена Стојана 45. г. кћи Рокса 13. г. кћи Марта 12. г. кћи Алка 3. г. ук. 5. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук 34. ј.
164. 620. Андраш Стефан 56. г. отуда Андрашеви, пореклом из села Сентандраш северно изнад Темишвара . жена Мара 45. г. син Илија 18. г. кћи Петра 11. г. ук. 4. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј.
165. 621. Терзин (Терсин). Никола 40. г. Презиме потиче од тур. речи терзиа што значи кројач. жена Мара 35. г. син Стефан 10. г. кћи Анушка 13. г. кћи Марта 7. г. кћи Сара 5. г. ук. 6. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј. ук. 19. ј.
166. 622. Марков Стефан 26. г. жена Марта 22. г. син Павао 3. г. син Тима 1. г. брат Стефан 30. г. жена Симеона 26. г. ук. 6. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј.
167. 623. Марков Неца 40. г. жена Ана 36. г. син Павао 6. г. син Петар 3. г. кћи Анушка 8. г. ук. 5. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј. ук. 19. ј.
168. 624. Новаков Јован 50. г. ; био је и 1753. г жена Ана 40. г. син Филип 9. г. кћи Кумрија 8. г. брат Пера 35. г. син Јовица 20. г. жена Марта 17. г. син Тодор 3. г. кћи Алка 6. г. мати Мила 70. г. ук. 10. чл. 36. ј. 10. ј. 5. ј. 2. ј. ук. 53. ј.
169. 625. Михин (Мијин) Језда (Јесда) 27. г. жена Кумрија 20. г. кћи Ђула 3. г. брат Пава 16. г. отац Миха (Мија-отуда Мијини) 60. г. жена Ана 55. г. ук. 6. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј. ук. 19. ј.
170. 626. Урошев Гаврило 50. г. жена Марија 42. г. син Давид 9. г. ук. 3. чл. 5. ј. — 1. ј 1. ј. ук. 7. ј.
171. 627. Николин Михаило 32. г. жена Ана 28. г. син Тодор 3. г. кћи Тода 1. г. ук. 4. чл. без земље .
172. 628. Гроздић Јова (без кућног броја) 28. г. жена Јела 26. г. ук. 2. чл. само 1/2. ј.
173. 629. Живков Јанко 25. г. жена Марија 22. г. кћи Живана 1. г. кћи Марта 10. г. кћи Сара 5. г. кћи Јефра 1/2. г. отац Пера 60. г. жена Мара 54. г. ук. 8. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј.
174. 630. Дујић Ђура (Јура) 52. г. жена Сара 47. г. син Сава. 16. г. син Паја 12. г. кћи Кумрија 10. г. кћи Алка 7. г. брат Паво 58. г. жена Марта 56. г. син Иван 30. г. жена Марта 27. г. други син Јован 25. г. жена Марија 20. г. кћи Павла Дока 8. г. ук. 13. чл. 72. ј. 18. ј. 9. ј. 3. ј. ук. 102. ј.
175. 631. Веселинов Михаило 40. г. био и 1753. г. жена Смиљана 38. г. син Ђурађ (Јурат) 9. г. ук. 3. чл. 6. ј. 3. ј. 1. ј. 1. ј. ук. 11. ј.
176. 632. Јосић Михаило. 51. г. жена Станка 48. г. син Никола 19. г. жена Утва 18. г. други син Стефан 10. г. брат Марко 34. г. жена Јевра 34. г. син Пера 9. г. кћи Сара 7. г. ук. 9. чл. 36. ј. 10. ј. 5. ј. 2. ј. ук. 53. ј.
177. 633. Медић Петар 50. г. жена Марија 42. г. син Стефан 18. г. син Арса 9. г. кћи Сара 7. г. кћи Кумрија 4. г. ук. 6. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј. ук 19. ј.
178. 634. Босић Петар 31. г. жена Марија 25. г. син Алекса 1. г. отац Михаило 65. г. жена Петра 61. г. ук. 5. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј. ук. 19. ј.
179. 635. Фертатулов (Вертатулов) Михаило 55. г. жена Мара 40. г. син Тодор 18. г. кћи Марија 17. г. кћи Михаила Јасна 3. г. ук. 5. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј 1. ј. ук 19. ј.
180. 636 Фертатулов (Вертатулов) Живан 32. г. жена Јана 28. г ук. 2. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј ук. 19. ј.
181. 637. каплар (цорпорал) Стефан Вукадинов 26. г. жена Санда 22. ј. кћи Сара 1. г. брат Пера 32. г. жена Стана 25. г. кћи Алка 2. г. отац Бранко 65. г. жена Анђа 58. г. брат каплара Павао 8. г. ук. 9. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук 34. ј.
182. 638. Вукадинов Арса 40. г. жена Кумрија 38. г. син Јован 5. г. ук 3. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј. ук 19. ј.
183. 639. Арсенов Пантелија 40. г. жена Санда 36. г. син Сима 8. г. син Јоса 4. г. кћи Милица 2. г. ук. 5. чл. 12. ј. 4. ј. 2. ј. 1. ј. ук. 19. ј.
184. 640. Новаков Стана. жена 44. г. син Михаило 13. г. син Сима 10. г. син Марко 5. г. ук. 4. чл. 6. ј. 3. ј. 1. ј. 1. ј. ук. 11. ј.
185. 641. Ђулинац Михаило 54. г. жена Пава 51. г. син Илија 20. г. жена Ана 18. г. кћи Алка 1. г. кћи Михаила Јелисавка 4. г. ук. 6. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј.
186. 642. Величков Пера 30. г. жена Марта 25. г. кћи Сара 2. г. брат Радослав. 15. г. сестра Деса 10. г. мати Јана 55. г. ук. 6. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј.
187. 643. Данић Васа 40. г. жена Мила 36. г. син Јован 15. г. кћи Сара 7. г. кћи Рокса 6. г. кћи Марта 5. г. кћи Јелисавка 2. г. ук. 7. чл. 6. ј 3. ј 1. ј 1. ј. ук. 11. ј.
188. 644. Взаиров (Узуров) Дамјан 70. г. син Ђука 30. г. жена Ана 25. г. кћи Сара 9. г. клћи Петра 4. г. други син Гаја 24. г. жена Живана 18. г. трећи син Пера 20. г. ук. 8. чл. 48. ј 12. ј 6. ј 2. ј ук. 68. ј.
189. 645. Трипић Јован 58. г. био је и 1753. г. жена Јерина 52. г. син Живко 30. г. жена Петра 25. г. кћи Рокса 45. г. ук. 5. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј. 646. каплар Сава Шимпраћин. жена Ана 30. г. кћи Сара 5. г. кћи Јованка 2. г. мати Јелена (Илеана) 55. г. ук. 5. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј.
190. 647. Живанов Јанко 50. г. син Јова 25. г. жена Јованка 20. г. брат Михаило 30. г. жена Мара 19. г. син Арса 5. г. други брат Божа 26. г. жена Јела 24. г. син Алекса 3. г. кћи Сара 4. г. укупно 10. чл. 48. ј 12. ј 6. ј 2. ј ук. 68. ј.
191. 648. Јованов Стојан 70. г. жена Неда 65. г. син Павао 30. г. жена Јевра 28. г. њихов син Алекса 1. г. други син Јован 20. г. жена Мара 18. г. трећи син Иван 15. г. ук. 8. чл. 24. ј. 6. ј. 3. ј. 1. ј. ук. 34. ј.
192. 649. удовица Живана 40. г. син Гаврило 3. г. кћи Сара 8. г. ук. 3. чл. 5. ј. –1. ј 1. ј. ук. 7. ј.
193. 650. Правдић Павао 40. г. жена Марта 35. г. брат Пера 30. г. жена Јелисавка 25. г. син Јован 2. г. кћи Сара 11. г. кћи Ана 8. г. ук. 7. чл. 24. ј 6. ј 3. ј 1. ј. ук. 34. ј.
194. 651. Станић Никола 55. г. жена Јелка 50. г. син Живко 6. г. кћи Сашка 10. г. братов син Павао 25. г. жена Мара 20. г. ук. 6.